હું છું જયંતીભાઈ પટેલ. મારી આ સાઈટ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે.

મારાં નીચે જણાવેલાં પુસ્તકો આપ અહીંથી વાંચી શકશો અને એમાં આપનાં સલાહ- સૂચનો પણ આપી શકશો.

મારાં પુસ્તકો

 1. જો થઈ છે.
 2. અંતાણી નિવાસ
 3. મેલા મનનું માણસ
 4. વસમા ઓરતા
 5. મનેખ માટીનાં  
 6. ધરતીનો બીજો છેડો
 7. ગોમતીગઢનો ખજાનો
 8. વરણાગીલાલ
 9. બેગમ
 10. થોડી હસી મઝાક
 11. સમણાં
 12. સ્વર્ગયાત્રા
 13. ધરતીને છેડે ઘરડાઘર
 14. હસતાં હસતાં સુખિયાં થયાં
 15. સ્મતિસંતાપ
 16. હસે તેનું ના ખસે
Advertisement